Zeměpisný blog pro učitele

Na blogu najdete spoustu materiálů ke stažení zdarma.

Materiály vytvořil Ondra Hanulík, geograf a Montessori učitel, který stojí za vznikem MAPUiTO.

Ondra vyrábí i pomůcky, které nabízíme. Prohlédnout si je můžete tady: 

Poznáváme Evropu: státy, hlavní města, vlajky

Oživte práci s mapou Evropy. Naše sada Evropských vlajek, hlavních měst a států je skvělým způsobem, jak podporovat geografické povědomí vašich žáků. Ideální pro práci s Velkou mapou Evropy.  Nabízíme sadu šesti kontinentů za výhodnou cenu.  mapy jsou odolné: je možné s nimi učit ...

Migrace pakoňů v Serengeti

Pakoně jsou hnací silou největší pravidelné migrace suchozemských zvířat na světě. Spolu s nimi se za potravou přesouvají stáda zeber a antilop. Bez nich by rozlehlé pláně Serengeti nebyly tím, čím jsou. Je to území s největším množstvím pasoucích se zvířat na světě a největším množst...

Sledujeme počasí: symboly

Sledujete s dětmi počasí? Stáhněte si zdarma značky, které si mohou děti nalepit do svých deníčků. Symboly jsou ke stažení ZDE Symboly vytvořil pro svoji třídu Montessori učitel a geograf Ondra Hanulík. Další Ondrovy pomůcky najdete ZDE.               &...

Lineární funkce: pracovní list s QR kódy

Jedná se o pracovní list do matematiky (téma lineární funkce), který je propojený s mapou Evropy. Pracovní list vytvořil pan Radek Krulec, který učí matematiku a zeměpis. Pan Krulec nás oslovil, zda může jako podklad využít naši mapu Evropy.  Kompletní nabídku pracovních listu Radka seženete t...

Zvířata Arktidy a Antarktidy

Rádi bychom vám co nejvíce usnadnili práci s naší Velkou mapou světa. Proto jsme se rozhodli vytvářet postupně pomůcky, pracovní listy a plakáty. Stáhněte si zvířata Arktidy a Antarktidy.                            &nbs...

Hledáme krajská města na mapě Česka

Rádi bychom vám co nejvíce usnadnili práci s naší Velkou mapou Česka. Proto jsme se rozhodli vytvářet postupně pomůcky, které si jednoduše vytisknete, zalaminujete a vystřihnete. Stáhněte si procvičování krajských měst, zde je pracovní list.            &...

Rozmístění světové populace

Lidé jsou na Zemi rozmístěni velmi nerovnoměrně. Pokud chceme dětem zprostředkovat základní představu o prostorovém rozmístění obyvatelstva a poměrném zastoupení lidí na kontinentech, můžeme jim nabídnout tento pracovní list.                  &...

Hrozí Zemi přelidnění? | ArcGIS |

V tomto videu se podíváme na předpokládaný vývoj počtu obyvatel na Zemi. Ukážu vám jak v ArcGIS vytvořit mapovou animaci a graf.                                              ...

3D model města | BLENDER |

V tomto videu si ukážeme jak vytvořit 3D model města nebo obce. Díky mapovému doplňku si v Blenderu jednoduše načteme mapový podklad s 3D budovami a jednu budovu si ukázkově vymodelujeme.                               ...

Epidemie cholery | ArcGIS |

V tomto videu si povíme příběh slavné mapy londýnského lékaře jménem John Snow. S pomocí mapy dokázal J. Snow odhalit příčinu cholery během velké londýnské epidemie v roce 1854. Ukážu vám, jak si mapu a její moderní variantu vytvořit v programu ArcGIS Online.         &nb...

Úvodní video | spouštíme kurzy |

Tak jsem se konečně odhodlal a spouštím nový Youtube kanál, na kterém se chci věnovat práci s technologiemi, které se postupně dostávají do českých škol. Konkrétně se zaměřím na GIS a 3D tisk. Představím vám programy ArcGIS a Blender a budu dávat tipy, jak tyto programy a technologie využít ve ...

Největší ostrovy světa

Dali jsme dohromady největší ostrovy světa pro práci s velkou mapou světa. Pomůcka obsahuje dva listy, na kterých najdete jedenáct karet k vytištění. Na jednom okraji každé karty je místo pro vystřižení šipky, kterou pak můžete přiložit k mapě světa.         &nb...

Osídlování Země lidmi

Podle teorie o šíření člověka z Afriky se lidé zhruba před 200 000 lety dostali z Východoafrického příkopu do dalších částí Afriky. Přibližně před 60 000 lety začali lidé migrovat i do dalších částí světa, až před 10 000 lety dosáhli cípu jihoamerického kontinentu.       &...

Poznáváme činné sopky

Tipy pro aktivitu ve třídě:   Děti sedí v kruhu okolo velké mapy světa na které jsou náhodně rozmístěné sopky. Úvodní motivaci k poznávání činných sopek vede učitel: "co myslíte, jsou sopky na mapě rozmístěny správně?".  Podle zadání v pracovním listu děti rozmístí modely sopek na mapu ...

Pracovní list k vrstevnicím

Vytvořili jsme pracovní listy, které dětem pomohou orientovat se v mapě a pochopit vrstevnice. Listy rozšiřují možnosti práce s pomůckou Poznej vrstevnice.                                     &n...

Lidská sídla

Průběh aktivity: Děti si vybraly optimální geografickou polohu pro zbudování svého sídla na mapě světa a poté projektovaly vlastní sídlo podle preferencí, které vzájemně porovnávaly - z této aktivity nám vznikly typy, znaky a funkce sídel, rozmístění obyvatelstva na planetě a důvody k migraci. Hrá...

Svrchované státy světa

Tentokrát taková skromnější pomůcka k velké mapě světa ke stažení. Velké díky patří paní Mgr. Miroslavě Paličkové ze Základní školy Křišťál, která kartičky vyrobila a dala je k dispozici ke stažení.    Průběh výuky: Tentokrát děti umísťovaly na mapu názvy států a k určení jejich p...

Suroviny Evropy

Kartičky si můžete stáhnout tady  Hospodářství Evropy - kartičky k mapě.   Kartičky děti rozmísťují na Obří mapu Evropy, kterou pořídíte tady.     Kartičky vytvořila paní Paličková ze Základní školy Křišťál, která nám dala svolení k jejich zveřejnění. ...

Pracovní list mapa Ukrajiny

V reakci na současné dění jsme pro Vás vytvořili pracovní list o Ukrajině. Průřezové téma: Výchova o myšlení v Evropských a globálních souvislostech. KE STAŽENÍ: Mapa Ukrajiny od MAPUiTO Mapa je vhodná pro práci s obří mapou Evropy, kterou jsme vytvořili a nabízíme ji spolu s dalšími mapami ...

Slepá politická mapa Evropy s hlavními městy a vlajkami k vybarvení

Projekt vhodný pro první a druhé trojročí Montessori, nebo pro děti prvního stupně.   Mapa států, jejich hlavních měst a vlajek ke stažení tady: Mapa Evropských států a jejich vlajek k vybarvení U této aktivity je třeba pracovat s atlasem, podle kterého děti vybarvují vlajky států...

Mapy světových řek ke stažení

Další pomůckou, která měla být součástí Zeměpisného balíčku pro učitele jsou pracovní listy, díky kterým děti hlouběji poznají šest světových řek. Kvůli situaci okolo pokračující on-line výuce, jsme se ale rozhodli pracovní listy dát k dispozici všem, nejen členům Zeměpisného balíčk...

Slepá mapa Česka a okolních států

Slepá mapa Česka a okolních států  Aktivita je spíše pro mladší děti, ideálně z prvního trojročí Montessori....

Polární oblasti ke stažení

Kvůli opožděnému návratu dětí do škol, jsme se rozhodli podpořit učitele a rodiče. Sdílíme proto mimořádně pracovní listy ze Zeměpisného balíčku pro učitele.  Přihlaste také svoji školu a dostanete pravidelně zeměpisné pracovní listy zdarma ke stažení. Stáhněte Antarktidu Stáhněte Arkt...

Největší ostrovy světa

Učíme se a hledáme největší ostrovy na Zemi. Nabízíme Vám bonusové kartičky pro práci s mapou světa ke stažení zdarma. Pomůcka obsahuje dva listy papíru, na kterých najdete jedenáct kartiček k vytištění. Vždy jeden okraj kartičky má místo pro vystřihnutí šipky, kterou pak můžete přiloži...

Mapa světových měn

Pracovní list se hodí pro práci s dětmi v druhém trojročí, nebo na prvním stupni základní školy.  Mapu světových měn pro Vás vytvořil Ondra z MAPUITO.  K pracovnímu listu můžete do třídy pořídit například také velkou mapu světa, kterou vyrábí malá rodinná firma MAPUITO.  ...

Miluji tě ve světových jazycích

Jaká slova uslyšíte pod třešněmi světa? V každé části země se láska vyjadřuje jinými slovy a je pozoruhodné, jak se některá slova podobají. Jednoduchá přiřazovačka pro děti. Srdce děti umisťují na mapu světa. SRDCE KE STAŽENÍ A VYTIŠTĚNÍ Miluji tě - ŘEŠENÍ KE STAŽENÍ (vytiskněte a ustřihněte tak, ...

Náboženská geografie

Náboženství je fenomén doprovázející lidstvo od nepaměti. Církve jsou pak organizované skupiny věřících jednotlivých vyznání (denominací). V Česku má náboženská geografie přetrhanou tradici, a to zejména kvůli komunistické totalitě.  Znalost geografie náboženství však může přispět k pochopení v...

Mapa osídlování Země lidmi

Podle teorie o šíření člověka z Afriky se přibližně před 200 000 lety lidé vydali z Východoafrického příkopu do ostatních částí Afriky.   Přibližně před 60 000 lety lidé začali migrovat i do ostatních částí světa až dosáhli cípu jihoamerického kontinentu před 10 000 l...

Slepá mapa pohoří Evropy

Stáhněte dětem do třídy pracovní listy, které jsou vhodné pro děti z druhého a třetího trojročí Montessori, tedy zhruba pro děti od 4. třídy, až po druhý stupeň. Poznejte neskutečné výšky Evropských hor. Pohlaďte zasněžené vrcholky velikánů. Pracovní list Evropských pohoří si děti mohou libovolně ...

Slepá mapa pohoří Česka

Slepá map pohoří Česka ke stažení. Ke stažení vybrané mapky: Beskydy, Krkonose, Krušné hory, Šumava, Orlické hory, Jizerské hory, Jeseniky Pokud se Vám mapky líbí, můžete si do třídy pořídit naše zeměpisné  pomůcky, podpoříte tím lokální rodinnou firmu. ...

Mapa mediální gramotnosti ke stažení

Každoročně se v Evropě vyhodnocuje Index mediální gramotnosti. Aktivita je vhodná pro starší děti.    Průřezové téma: mediální výchova Zvláště v době před volbami, ale celkově i v dnešní době se děti složitě učí, jak se orientovat v informacích. Proto jsme pro Vás zpracovali mapu M...

Mapa ČR jinak

Aktivita pro třetí trojročí Montessori, nebo pro děti z druhého stupně. Inspirace k aktivitě ze Základní školy Montessori Kladno.  Mapa Česka, kterou tvořili dospívající v sedmém a osmém ročníku před příjezdem kamarádů ze spřátelené Montessori školy z Německa. Cílem bylo děti seznámit s regi...

Najdi na mapě endemity - TEST KE STAŽENÍ

Kde hledat pandu, zvonek jesenický, nebo třeba sekvoje? Pošlete dětem do učebny krátký test na endemity. Děti mají za úkol hledat jejich výskyt v mapě světa. Odkaz na krátkou přiřazovačku je TADY. Mapky vytvořil geograf a Montessori učitel Ondra Hanulík.  Snad Vám zvedneme náladu...

Poznáváme moře ke stažení

Pozvěte děti, aby poznaly moře! Ať poznají významné přístavy, řeky, které se do moří vlévají, maximální hloubku, přilehlé státy a významné ostrovy. Aktivita vhodná pro děti z druhého trojročí Montessori, nebo pro třetí a čtvrtou třídu. Materiál vznikl, jako součást výuky v Montessori třídách v...

Poznáváme zvířata a “jejich” kontinenty

Burňák sněžný, tučňák oslí, binturong, dingo, wombat obecný, sitatunga, serval a další zvířata a “jejich” kontinenty. Děti hravou formou poznávají neobvyklá zvířata, zajímavosti z jejich života a stupeň ohrožení. Montessori pomůcka ideální k mapě světa.        &nb...

Sopka, nebo hora? Ke stažení

Lekce je vhodná pro děti z druhého trojročí Montessori, případně pro 6. třídu. Je vhodné děti rozdělit do pracovních skupin po 2-4 žácích. Sopky nacházíme v místech, kde jsou hranice litosférických desek. Stáhněte dětem lístečky sopek, které jsou označené červeně a hor, které jsou označené čer...

Knížečka o nosorožcích: obrysová mapa světa ke stažení

Pracujeme na knize o nosorožcích Lekce vhodná pro: Prvňáci a druháci, nebo první trojročí Montessori. Průběh: Je potřeba aktivní přístup dětí – informace k nim nepřijdou naservírované. Vyberou si, jakým třem druhům nosorožců se budou věnovat. Najdou si informace o nich v jednoduchém textu ...

37 položek celkem