Blog

Map of human settlement of the Earth

According to the theory of human dispersal out of Africa, about 200,000 years ago, humans made their way from the East African Rift to other parts of Africa.   Approximately 60,000 years ago, humans began to migrate to other parts of the world until they reached the tip of the South American ...

The largest islands in the world

We are learning and searching for the largest islands on Earth. We offer you free downloadable bonus cards for working with the world map. The tool contains two sheets of paper on which you will find eleven cards to print. One edge of each card has a place to cut out an arrow, which you can then ...

Jak na StoryMaps ve třídě?

Jak na StoryMaps ve třídě? StoryMaps jsou součástí velkého programového balíku ArcGIS Online od společnosti Esri. Tento celosvětový lídr v oblasti geografických informačních systémů a tvůrce špičkového programu umožňuje školám získat volnou licenci na ArcGIS Online. Stač...

Krajská města Česka ke stažení

  Tipy pro aktivitu ve třídě  Žlutě jsou označena krajská města, ostatní města jsou označena oranžově a značky, na které děti napíší své bydliště, jsou označené   zeleně. Praha má rovněž zvláštní značku.  Děti sedí okolo velké mapy světa, vystřihnou líst...

Poznáváme činné sopky

  Tipy pro aktivitu ve třídě:   Děti sedí v kruhu okolo velké mapy světa na které jsou náhodně rozmístěné sopky. Úvodní motivaci k poznávání činných sopek vede učitel: "co myslíte, jsou sopky na mapě rozmístěny správně?".  Podle zadání v pracovním listu děti rozmístí modely so...

Pracovní list k vrstevnicím

Vytvořili jsme nové pracovní listy ke stažení, které naučí děti ještě lépe se orientovat v mapě, zejména ve vrstevnicích. Nabízíme zde jeden z pracovních listů. Kompletní pracovní listy najdete v pomůcce Poznáváme vrstevnice 3D. Vytiskněte pracovní list dětem na papír velikosti A4, tvary j...

Lidská sídla

  Průběh aktivity: Děti si vybraly optimální geografickou polohu pro zbudování svého sídla na mapě světa a poté projektovaly vlastní sídlo podle preferencí, které vzájemně porovnávaly - z této aktivity nám vznikly typy, znaky a funkce sídel, rozmístění obyvatelstva na planetě a důvody k migr...

Svrchované státy světa - kartičky k mapě

Tentokrát taková skromnější pomůcka k velké mapě světa ke stažení. Velké díky patří paní Mgr. Miroslavě Paličkové ze Základní školy Křišťál, která kartičky vyrobila a dala je k dispozici ke stažení. Máte také zajímavé kartičky k mapě světa? Pošlete nám je. Předem velké díky, že obohatíte učitel...

Hospodářské a nerostné suroviny Evropy

Prozkoumejte hospodářské a nerostné suroviny Evropy.   Kartičky si můžete stáhnout tady  Hospodářství Evropy - kartičky k mapě.   Kartičky děti rozmísťují na Obří mapu Evropy, kterou pořídíte tady.     Kartičky vytvořila paní Paličková ze Základní š...

Pracovní list mapa Ukrajiny

V reakci na současné dění jsme pro Vás vytvořili pracovní list o Ukrajině. Průřezové téma: Výchova o myšlení v Evropských a globálních souvislostech. KE STAŽENÍ: Mapa Ukrajiny od MAPUiTO Mapa je vhodná pro práci s obří mapou Evropy, kterou jsme vytvořili a nabízíme ji spolu s dalšími mapami ...

Využití 3D tisku ve výuce zeměpisu

Chcete s dětmi vymodelovat obrysovou a reliéfní mapu některého státu? Hledáte návod jak vymodelovat na 3D tiskárně geomorfologické tvary?  Stáhněte si slíbený záznam z workshopu i s návody: Využití 3D tisku ve výuce zeměpisu (1) Chystáme další workshopy pro začátečníky i pokročilé. Chc...

Slepá politická mapa Evropy s hlavními městy a vlajkami k vybarvení

Projekt vhodný pro první a druhé trojročí Montessori, nebo pro děti prvního stupně.   Mapa států, jejich hlavních měst a vlajek ke stažení tady: Mapa Evropských států a jejich vlajek k vybarvení U této aktivity je třeba pracovat s atlasem, podle kterého děti vybarvují vlajky stá...

Mapy světových řek ke stažení

Další pomůckou, která měla být součástí Zeměpisného balíčku pro učitele jsou pracovní listy, díky kterým děti hlouběji poznají šest světových řek. Kvůli situaci okolo pokračující on-line výuce, jsme se ale rozhodli pracovní listy dát k dispozici všem, nejen členům Zeměpisného balí...

Slepá mapa Česka a okolních států

Slepá mapa Česka a okolních států  Aktivita je spíše pro mladší děti, ideálně z prvního trojročí Montessori....

Staňte se objeviteli kontinentů

Aktivita vhodná pro děti z prvního a druhého trojročí Montessori a pro první stupeň ZŠ. Ideální je, když dětí pracují i s Montessori atlasem a velkou mapou světa. Ve třídě si nejdříve společně ve skupině poslechněte krátký úvod:   Po společném poslechu, mohou děti začít pr...

Polární oblasti ke stažení

  Kvůli opožděnému návratu dětí do škol, jsme se rozhodli podpořit učitele a rodiče. Sdílíme proto mimořádně pracovní listy ze Zeměpisného balíčku pro učitele.  Přihlaste také svoji školu a dostanete pravidelně zeměpisné pracovní listy zdarma ke stažení. Stáhněte Ant...

Staňte se objeviteli kontinentů

Aktivita vhodná pro děti z prvního a druhého trojročí Montessori a pro první stupeň ZŠ. Ideální je, když dětí pracují i s Montessori atlasem a velkou mapou světa. ASIE  S  MARCO  POLEM   Vytiskněte si objevitelskou mapu a podle vzoru ji dotvořte: Mapa Asie Vzo...

Největší ostrovy světa

Učíme se a hledáme největší ostrovy na Zemi. Nabízíme Vám bonusové kartičky pro práci s mapou světa ke stažení zdarma. Pomůcka obsahuje dva listy papíru, na kterých najdete jedenáct kartiček k vytištění. Vždy jeden okraj kartičky má místo pro vystřihnutí šipky, kterou pak můžete přiloži...

Mapa světových měn

Pracovní list se hodí pro práci s dětmi v druhém trojročí, nebo na prvním stupni základní školy.  Mapu světových měn pro Vás vytvořil Ondra z MAPUITO.  K pracovnímu listu můžete do třídy pořídit například také velkou mapu světa, kterou vyrábí malá rodinná firma MAPUITO.  ...

Miluji tě ve světových jazycích

Jaká slova uslyšíte pod třešněmi světa? V každé části země se láska vyjadřuje jinými slovy a je pozoruhodné, jak se některá slova podobají. Jednoduchá přiřazovačka pro děti. Srdce děti umisťují na mapu světa. SRDCE KE STAŽENÍ A VYTIŠTĚNÍ Miluji tě - ŘEŠENÍ KE STAŽENÍ (vytiskněte a ustřihněte t...

Náboženská geografie

Náboženství je fenomén doprovázející lidstvo od nepaměti. Církve jsou pak organizované skupiny věřících jednotlivých vyznání (denominací). V Česku má náboženská geografie přetrhanou tradici, a to zejména kvůli komunistické totalitě.  Znalost geografie náboženství však může přispět k pochopení v...

Tipy pro výuku zeměpisu online

  Výčet postupně doplňujeme na základě vlastní zkušenosti a tipů učitelů a rodičů. Napište nám vlastní oblíbené stránky do komentářů. Krásný tematický atlas České republiky v PDF a spousta tipů na výuku   Geography for Kids – Děti se učí o jiných národech a díky nim po...

Vysvětlivky k mapě okolí školy

Většina  zeměpisných pomůcek Mapuito vzniká ve spolupráci s učiteli. Jednoduše nám napíšete, co ve výuce potřebujete a my začneme vyrábět. Před rokem nám napsala e-mail paní Krátká z Základní školy Řeznovice:  Tak vznikla první mapa okolí školy. Vytvořili jsme legendu, která b...

Mapa osídlování Země lidmi

  Podle teorie o šíření člověka z Afriky se přibližně před 200 000 lety lidé vydali z Východoafrického příkopu do ostatních částí Afriky.   Přibližně před 60 000 lety lidé začali migrovat i do ostatních částí světa až dosáhli cípu jihoamerického kontinentu před ...

Slepá mapa pohoří Evropy

Stáhněte dětem do třídy pracovní listy, které jsou vhodné pro děti z druhého a třetího trojročí Montessori, tedy zhruba pro děti od 4. třídy, až po druhý stupeň. Poznejte neskutečné výšky Evropských hor. Pohlaďte zasněžené vrcholky velikánů. Pracovní list Evropských pohoří si děti mohou libovolně ...

Slepá mapa pohoří Česka

Slepá map pohoří Česka ke stažení. Ke stažení vybrané mapky: Beskydy, Krkonose, Krušné hory, Šumava, Orlické hory, Jizerské hory, Jeseniky Pokud se Vám mapky líbí, můžete si do třídy pořídit naše zeměpisné  pomůcky, podpoříte tím lokální rodinnou firmu. ...

Mapa mediální gramotnosti ke stažení

Každoročně se v Evropě vyhodnocuje Index mediální gramotnosti. Aktivita je vhodná pro starší děti.    Průřezové téma: mediální výchova Zvláště v době před volbami, ale celkově i v dnešní době se děti složitě učí, jak se orientovat v informacích. Proto jsme pro Vás zpracovali mapu M...

Mapa ČR jinak

Aktivita pro třetí trojročí Montessori, nebo pro děti z druhého stupně. Inspirace k aktivitě ze Základní školy Montessori Kladno.  Mapa Česka, kterou tvořili dospívající v sedmém a osmém ročníku před příjezdem kamarádů ze spřátelené Montessori školy z Německa. Cílem bylo děti seznámit s ...

Najdi na mapě endemity - TEST KE STAŽENÍ

Kde hledat pandu, zvonek jesenický, nebo třeba sekvoje? Pošlete dětem do učebny krátký test na endemity. Děti mají za úkol hledat jejich výskyt v mapě světa. Odkaz na krátkou přiřazovačku je TADY. Mapky vytvořil geograf a Montessori učitel Ondra Hanulík.  Snad Vám zvedneme nála...

Poznáváme moře ke stažení

Pozvěte děti, aby poznaly moře! Ať poznají významné přístavy, řeky, které se do moří vlévají, maximální hloubku, přilehlé státy a významné ostrovy. Aktivita vhodná pro děti z druhého trojročí Montessori, nebo pro třetí a čtvrtou třídu. Materiál vznikl, jako součást výuky v Montessori třídách v...

Poznáváme zvířata a “jejich” kontinenty

Burňák sněžný, tučňák oslí, binturong, dingo, wombat obecný, sitatunga, serval a další zvířata a “jejich” kontinenty. Děti hravou formou poznávají neobvyklá zvířata, zajímavosti z jejich života a stupeň ohrožení. Montessori pomůcka ideální k mapě světa.   Velmi propracova...

Sopka, nebo hora? Ke stažení

Lekce je vhodná pro děti z druhého trojročí Montessori, případně pro 6. třídu. Je vhodné děti rozdělit do pracovních skupin po 2-4 žácích. Sopky nacházíme v místech, kde jsou hranice litosférických desek. Stáhněte dětem lístečky sopek, které jsou označené červeně a hor, které jsou označené čer...

Knížečka o nosorožcích: obrysová mapa světa ke stažení

Pracujeme na knize o nosorožcích Lekce vhodná pro: Prvňáci a druháci, nebo první trojročí Montessori. Průběh: Je potřeba aktivní přístup dětí – informace k nim nepřijdou naservírované. Vyberou si, jakým třem druhům nosorožců se budou věnovat. Najdou si informace o nich v jednoduchém textu ...

33 položek celkem