Poznáváme činné sopky

  • Děti sedí v kruhu okolo velké mapy světa na které jsou náhodně rozmístěné sopky. Úvodní motivaci k poznávání činných sopek vede učitel: "co myslíte, jsou sopky na mapě rozmístěny správně?". 
  • Podle zadání v pracovním listu děti rozmístí modely sopek na mapu světa. Mladším dětem může pomoci kontrolní list. Starší děti pracují pomocí atlasu. 
  • Společně s dětmi se pomocí kontrolního listu ujistíme, zda sopky umístily správně.
  • Následuje řízená diskuse - kterou sopku znáte a proč, kde je sopek nejvíce a kde nejméně atd. dle zájmu dětí. 
  • Děti, které aktivita zaujme, si mohou vybrat jednu sopku a vypracovat  referát, který odprezentují ostatním. 

 

150747832_269490374624267_928975898396688227_n (1)

Navazující aktivity:

  • Prezentace referátů
  • Vytiskneme dětem pracovní i kontrolní listy a děti mohou samostatně vyplnit pracovní list a poté si jej nalepit do deníku. V případě potíží jim pomůže kontrolní list. 

 

Pomůcky: 

 

Materiály ke stažení

Pracovní list činné sopky:  Stáhnout PDF 

 

Kontrolní list činné sopky:  Stáhnout PDF