Nejdříve se podívejme na video o deskové tektonice. Vyberte si takové, které Vás svým názvem nejvíce zaujme. Nejobecnější jsou ta první videa.

Dozvěděli jste se, že sopky nacházíme v místech, kde jsou hranice litosférických desek. Nyní máte za úkol najít na mapě světa sopky, které jsou označené červeně a běžné hory, označené černě. Barevné sopky a hory si vytiskněte, vystřihněte a nalepte na (jakoukoli) mapu.

U tohoto úkolu budete nejspíš potřebovat rodiče nebo učitele na pomoc. Mají totiž za úkol rozmístit vytištěné a přeložené lístečky na mapu světa (přilepte ideálně “žvýkačkou”). Vaším úkolem bude určit, zda se jedná o sopku nebo horu.

Nejnáročnější část je za Vámi! Nyní si dejte pauzu a potom si vyplňte pracovní list k videu. Pokud něco nebudete vědět, najděte si informace ve videu, na internetu, nebo v knihách.

testA-LIT

testB-LIT