Knížečka o nosorožcích: obrysová mapa světa ke stažení

Pracujeme na knize o nosorožcích

Lekce vhodná pro: Prvňáci a druháci, nebo první trojročí Montessori.

Průběh: Je potřeba aktivní přístup dětí – informace k nim nepřijdou naservírované. Vyberou si, jakým třem druhům nosorožců se budou věnovat. Najdou si informace o nich v jednoduchém textu a zpracují si vlastní knížečku, kde k textu připojí obrázky a na mapě zaznačí výskyt daného nosorožce.

Kompetence: Děti se učí dovednostem, jako například orientace v textu, schopnost prezentovat, komplexní přístup či orientaci v mapě.

Obrysová mapa světa ke stažení. Do mapy děti zaznačí místa výskytu nosorožců. Mapu si nalepí do sešitku.

, Poznáváme nosorožce – tip na práci s mapu světa, Mapujeme svět

Klasifikace nosorožců
Nosorožec patří mezi lichokopytníky, ale má více žeber než ostatní zástupci lichokopytníků. Může dosahovat hmotnosti až 3,6 tun. Po slonovi se jedná o druhého největšího suchozemského savce. Všichni nosorožci jsou býložravci. Mají velmi slabý zrak, proto se především spoléhají na sluch a čich.

Nosorožci se dělí na 5 druhů (někdy se uvádí 6)


Nosorožec tuponosý
Nosorožec dvourohý
Nosorožec indický
Nosorožec jávský
Nosorožec sumaterský


Informace o nosorožcích jsou například tady.