Kvůli opožděnému návratu dětí do škol, jsme se rozhodli podpořit učitele a rodiče.

Sdílíme proto mimořádně pracovní listy ze Zeměpisného balíčku pro učitele. 

Přihlaste také svoji školu a dostanete pravidelně zeměpisné pracovní listy zdarma ke stažení.

Stáhněte Antarktidu

Stáhněte Arktidu

Pořiďte do třídy zeměpisné pomůcky od Mapuito a nákupem podpoříte malou rodinnou firmu.

Přejeme pěkný den.

Zuzka a Ondra