Náboženská geografie

Náboženství je fenomén doprovázející lidstvo od nepaměti. Církve jsou pak organizované skupiny věřících jednotlivých vyznání (denominací). V Česku má náboženská geografie přetrhanou tradici, a to zejména kvůli komunistické totalitě.  Znalost geografie náboženství však může přispět k pochopení vývoje světových kultur. 

Cílem lekce je pochopení rozmístění jednotlivých náboženství v současném světě a naučit děti přemýšlet v souvislostech. Učitel si nachystá symboly jednotlivých náboženství a úkolem dětí je rozmístit symboly na mapu světa. Ideální je pracovat ve skupinkách. Lekce může být také jednou ze součástí výkladu o vývoji náboženství.

, Náboženská geografie, Mapujeme svět

Výsledek obrázku pro worldwide percentage of religions

Geografie náboženství (religiózní geografie) je vědní disciplína, která zkoumá vztah a vzájemný vliv krajiny a prostoru na utváření náboženství a naopak.  Tímto oborem se prolínají politická geografie, kulturní geografie, religionistika, etnologie, historie a sociologie. 

Dalšími tématy  mohou být náboženské konflikty, vztahy mezi náboženstvím a lidskými právy, náboženský extremismus, fundamentalismus, procesy sekularizace apod. 

Výsledek obrázku pro worldwide percentage of religions