Blog

Pracovní list - Činné sopky

Máme pro Vás jednoduchý pracovní list. Děti pomocí atlasu přiřazují sopky na svá místa.  Stáhněte dětem do třídy pracovní list činné sopky.  A pokud dětem nebude první pracovní list stačit, stáhněte jim i starší lístečky na kterých jsou sopky a hory, které hledají na mapě ...

Pracovní list k vrstevnicím

Vytvořili jsme nové pracovní listy ke stažení, které naučí děti ještě lépe se orientovat v mapě, zejména ve vrstevnicíh. Pracovní listy můžete používat samostatně, případně jako doplněk k pomůcce Poznáváme vrstevnice 3D. Nabízíme Vám dva pracovní listy a k nim dva listy kontrolní. Vytiskně...

Lidská sídla

  Průběh aktivity: Děti si vybraly optimální geografickou polohu pro zbudování svého sídla na mapě světa a poté projektovaly vlastní sídlo podle preferencí, které vzájemně porovnávaly - z této aktivity nám vznikly typy, znaky a funkce sídel, rozmístění obyvatelstva na planetě a důvody k migr...

Svrchované státy světa - kartičky k mapě

Tentokrát taková skromnější pomůcka k velké mapě světa ke stažení. Velké díky patří paní Mgr. Miroslavě Paličkové ze Základní školy Křišťál, která kartičky vyrobila a dala je k dispozici ke stažení. Máte také zajímavé kartičky k mapě světa? Pošlete nám je. Předem velké díky, že obohatíte učitel...

Hospodářské a nerostné suroviny Evropy

Prozkoumejte hospodářské a nerostné suroviny Evropy.   Kartičky si můžete stáhnout tady  Hospodářství Evropy - kartičky k mapě.   Kartičky děti rozmísťují na Obří mapu Evropy, kterou pořídíte tady.     Kartičky vytvořila paní Paličková ze Základní š...

Pracovní list mapa Ukrajiny

V reakci na současné dění jsme pro Vás vytvořili pracovní list o Ukrajině. Průřezové téma: Výchova o myšlení v Evropských a globálních souvislostech. KE STAŽENÍ: Mapa Ukrajiny od MAPUiTO Mapa je vhodná pro práci s obří mapou Evropy, kterou jsme vytvořili a nabízíme ji spolu s dalšími mapami ...

Využití 3D tisku ve výuce zeměpisu

Chcete s dětmi vymodelovat obrysovou a reliéfní mapu některého státu? Hledáte návod jak vymodelovat na 3D tiskárně geomorfologické tvary?  Stáhněte si slíbený záznam z workshopu i s návody: Využití 3D tisku ve výuce zeměpisu (1) Chystáme další workshopy pro začátečníky i pokročilé. Chc...

Slepá politická mapa Evropy s hlavními městy a vlajkami k vybarvení

Projekt vhodný pro první a druhé trojročí Montessori, nebo pro děti prvního stupně.   Mapa států, jejich hlavních měst a vlajek ke stažení tady: Mapa Evropských států a jejich vlajek k vybarvení U této aktivity je třeba pracovat s atlasem, podle kterého děti vybarvují vlajky stá...

Mapy světových řek ke stažení

Další pomůckou, která měla být součástí Zeměpisného balíčku pro učitele jsou pracovní listy, díky kterým děti hlouběji poznají šest světových řek. Kvůli situaci okolo pokračující on-line výuce, jsme se ale rozhodli pracovní listy dát k dispozici všem, nejen členům Zeměpisného balí...

Slepá mapa Česka a okolních států

Slepá mapa Česka a okolních států  Aktivita je spíše pro mladší děti, ideálně z prvního trojročí Montessori....

Staňte se objeviteli kontinentů

Aktivita vhodná pro děti z prvního a druhého trojročí Montessori a pro první stupeň ZŠ. Ideální je, když dětí pracují i s Montessori atlasem a velkou mapou světa. Ve třídě si nejdříve společně ve skupině poslechněte krátký úvod:   Po společném poslechu, mohou děti začít pr...

Polární oblasti ke stažení

  Kvůli opožděnému návratu dětí do škol, jsme se rozhodli podpořit učitele a rodiče. Sdílíme proto mimořádně pracovní listy ze Zeměpisného balíčku pro učitele.  Přihlaste také svoji školu a dostanete pravidelně zeměpisné pracovní listy zdarma ke stažení. Stáhněte Ant...

Staňte se objeviteli kontinentů

Aktivita vhodná pro děti z prvního a druhého trojročí Montessori a pro první stupeň ZŠ. Ideální je, když dětí pracují i s Montessori atlasem a velkou mapou světa. ASIE  S  MARCO  POLEM   Vytiskněte si objevitelskou mapu a podle vzoru ji dotvořte: Mapa Asie Vzo...

Největší ostrovy světa

Učíme se a hledáme největší ostrovy na Zemi. Nabízíme Vám bonusové kartičky pro práci s mapou světa ke stažení zdarma. Pomůcka obsahuje dva listy papíru, na kterých najdete jedenáct kartiček k vytištění. Vždy jeden okraj kartičky má místo pro vystřihnutí šipky, kterou pak můžete přiloži...

Mapa světových měn

Pracovní list se hodí pro práci s dětmi v druhém trojročí, nebo na prvním stupni základní školy.  Mapu světových měn pro Vás vytvořil Ondra z MAPUITO.  K pracovnímu listu můžete do třídy pořídit například také velkou mapu světa, kterou vyrábí malá rodinná firma MAPUITO.  ...

Miluji tě ve světových jazycích

Jaká slova uslyšíte pod třešněmi světa? V každé části země se láska vyjadřuje jinými slovy a je pozoruhodné, jak se některá slova podobají. Jednoduchá přiřazovačka pro děti. Srdce děti umisťují na mapu světa. SRDCE KE STAŽENÍ A VYTIŠTĚNÍ Miluji tě - ŘEŠENÍ KE STAŽENÍ (vytiskněte a ustřihněte t...

Náboženská geografie

Náboženství je fenomén doprovázející lidstvo od nepaměti. Církve jsou pak organizované skupiny věřících jednotlivých vyznání (denominací). V Česku má náboženská geografie přetrhanou tradici, a to zejména kvůli komunistické totalitě.  Znalost geografie náboženství však může přispět k pochopení v...

Tipy pro výuku zeměpisu online

  Výčet postupně doplňujeme na základě vlastní zkušenosti a tipů učitelů a rodičů. Napište nám vlastní oblíbené stránky do komentářů. Krásný tematický atlas České republiky v PDF a spousta tipů na výuku   Geography for Kids – Děti se učí o jiných národech a díky nim po...

Vysvětlivky k mapě okolí školy

Většina  zeměpisných pomůcek Mapuito vzniká ve spolupráci s učiteli. Jednoduše nám napíšete, co ve výuce potřebujete a my začneme vyrábět. Před rokem nám napsala e-mail paní Krátká z Základní školy Řeznovice:  Tak vznikla první mapa okolí školy. Vytvořili jsme legendu, která b...

Mapa osídlování Země lidmi

  Podle teorie o šíření člověka z Afriky se přibližně před 200 000 lety lidé vydali z Východoafrického příkopu do ostatních částí Afriky.   Přibližně před 60 000 lety lidé začali migrovat i do ostatních částí světa až dosáhli cípu jihoamerického kontinentu před ...

Nahoru
29 položek celkem