Nejdříve se podívejme na video o deskové tektonice. Vyberte si takové, které Vás svým názvem nejvíce zaujme. Nejobecnější jsou ta první videa.

Dozvěděli jste se, že sopky nacházíme v místech, kde jsou hranice litosférických desek. Nyní máte za úkol najít na mapě světa sopky, které jsou označené červeně a běžné hory, označené černě. Barevné sopky a hory si vytiskněte, vystřihněte a nalepte na (jakoukoli) mapu.

U tohoto úkolu budete nejspíš potřebovat rodiče, nebo učitele na pomoc (a oni budou potřebovat k ruce altas a možná i vás). Mají totiž za úkol rozmístit vytištěné a přeložené lístečky na mapu světa (přilepte ideálně “žvíkačkou”). A vy potom určete, zda se jedná o sopku, nebo horu. Pomoci Vám mohou zemské zlomy, které jsou na některých mapách dobře viditelné. Například na Montessori mapě světa jsou viditelné skvěle.

Nejnáročnější část je za Vámi! Nyní si dejte pauzu a potom si vyplňte pracovní list k videu. Pokud něco nebudete vědět, najděte si informace ve videu, na internetu, nebo v knihách.

testA-LIT

testB-LIT